(B, AM, A1, A2)

   (Amb l'import que tu mateix vulguis regalar) 

FES JA 

 EL TEU REGAL!!