CLASSES TEORIQUES INTENSIVES

Amb un mínim d'alumnes , es planifiquen classes de teòrica comu.


  •  Horaris : Rotatius ( matins o tardes )

TEST ONLINE 


LLIBRES TEÒRICS

- Cotxe - B ( Teòrica Comú)

- Moto A1 o A2 ( Teòrica Especifica i també Comú)

-Ciclomotor AM ( Teòrica Especifica)