Tu Autoescuela
Tu formación es importante.

TIPOS DE PERMISOS

AM

Edat mínima per obtenir-lo ( 15 anys)
EXÀMENS A REALITZAR
-Examen teòric específic AM .
-Examen de pistes.

Amb aquest permís es poden conduir:

- Ciclomotors de dues o tres rodes que no passin de 50 c.c

- Quadricicles lleugers que no sobrepassin els 45 km/hA1

Edat mínima per obtenir-lo (16 anys )
EXÀMENS A REALITZAR 
-Examen teòric específic.
-Examen teòric comú.
 -Examen de pistes.
 -Examen de circulació.

Amb aquest permís es poden conduir:

- Motocicletes lleugeres sense sidecar, amb una cilindrada màxima de 125cc i una potència màxima de 11 kW (15CV). La relació potència/massa no pot ser superior a 0,11 kW/kg.

- Tricicles de motor amb una potència màxima de 15kW.

- Tots els vehicles que es poden emportar amb el permís AM.

B

Edat mínima per obtenir-lo (18 anys )


EXÀMENS A REALITZAR
 -Examen teòric comú
 -Examen de circulació.

Amb aquest permís es poden conduir:

-Tricicles i quadricicles de motor fins a 3500Kg de MMA.

-Tricicles de motor, si la potència excedeix de 15 Kw (caldrà tenir 21 anys)

-Automòbils que no tinguin una MMA superior a 3500 kg, amb un màxim de nou seients (inclòs el del conductor).

- Es pot portar un remolc que no sigui superior a 750 kg de MMA, sempre que la MMA del conjunt no sigui superior a 4250 kg i la MMA del remolc no sigui superior a la massa en buit (tara) del vehicle al qual està acoblat .

-Amb una antiguitat del B de més de tres anys, i amb el permís amb vigor es poden conduir (en territori nacional) motocicletes del permís A1.

EXCEPCIONS

- Amb el carnet A1 es convalida la teòrica comú,  només s’ha de fer l’examen pràctic.

A2

Edat mínima per obtenir-lo (18 anys )
EXÀMENS A REALITZAR
-Examen teòric específic.
-Examen teòric comú.
-Examen de pistes.
-Examen de circulació.

Amb aquest permís es poden conduir:

-Motocicletes amb sidecar o sense amb una potència màxima de 35 kW (47cv). La relació potència/massa superior a 0,2 kW/kg.

-Tots els vehicles que es poden emportar amb permís AM i A1.

EXCEPCIONS

-En el cas de tenir A1 amb una antiguitat de més de dos anys, només s’ha de fer l’examen pràctic en circulació oberta.

- Amb el carnet es convalida la teòrica comú.

A

CURS SENSE EXAMENS
Edat mínima per obtenir-lo (20 anys)
Requisits ( tenir + de 2 anys de Carnet de l'A2)
Amb aquest permís es poden conduir: 

 -Motocicletes i tricicles de motor de qualsevol cilindrada.

 -No hi ha límits ni restriccions quant a altres qualitats d'aquests vehicles, com ara la potència o la relació potència/pes.

Podràs aprendre a conduir amb les màximes garanties de rendiment i condicions de seguretat.

A més també oferim classes de reciclatge

Moto A1 / A2 / A

Cotxe

Ciclomotor


.

LA TEVA AUTOESCOLA DE CONFIANÇA

VINE A CONEIXE'NS !